Kaliszanie i pątnicy z innych polskich miast wzięli udział w 31. pielgrzymce robotników do św. Józefa.

W Sanktuarium św. Józefa, pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla, została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny i ludzi pracujących.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, delegacje związkowców, przedstawiciele pracodawców i mieszkańcy. Samorząd Kalisza reprezentowali prezydent Krystian Kinastowski, Tadeusz Skarżyński – przewodniczący Rady Miasta Kalisza oraz wiceprezydent Mateusz Podsadny. Podczas uroczystości odczytano okolicznościowe listy od Prezydenta RP – list odczytał  minister Andrzej Dera oraz od Prezesa Rady Ministrów – list odczytała minister Malena Maląg.

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy pielgrzymki tradycyjnie podzielili się chlebem i złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku papieża Jana Pawła II. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Polskich Sił Powietrznych pod batutą majora Pawła Joksa.