Do 20 czerwca prowadzone będą opryski, które mają na celu zwalczanie porastania chwastami placów, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta. Wykonywane będą przy użyciu środka chwastobójczego tak dobranego rodzajem i dawką, aby zminimalizować ryzyko jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt.