Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka zdobyła kolejne dofinansowanie w ramach programu „Patriotyzm jutra". Jej edukacyjny projekt zatytułowany „Każde pokolenie ma własny czas” przewiduje warsztaty dla licealistów i studentów poświęcone dźwiękowej i filmowej rejestracji relacji „świadków historii” z najbliższego otoczenia.

„Każde pokolenie ma swój czas” to projekt edukacyjny skierowany do młodzieży, realizowany w ramach Społecznego Archiwum Kaliszan powołanego ponad rok temu przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka. Ma on zainteresować młodzież historią regionalną w niekonwencjonalny sposób, uzmysławiając jej, że wiedzę można czerpać nie tylko z dokumentów źródłowych przechowywanych w bibliotekach, archiwach czy muzeach, ale także poprzez spotkanie i rozmowy z najbliższymi. Reprezentujący starsze pokolenia (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) stanowią nieocenione źródło wiedzy o życiu codziennym. To oni są świadkami i bohaterami historii rozgrywających się wokół nas. Ich doświadczeń i przeżyć nie znajdzie się w podręcznikach.

Projekt zakłada organizację warsztatów kształtujących umiejętności prowadzenia wywiadów, rejestracji audio i wideo rozmów oraz digitalizacji rodzinnych archiwów, stanowiących bezcenne, choć wciąż niedoceniane, źródło wiedzy o historii i życiu mieszkańców miast, miasteczek oraz wsi. Poprzez to, MBP pragnie nauczyć młodzież odnajdywania ciekawych ludzi, których historie nie zostały dotąd opisane oraz miejsc i zdarzeń, które pominęli historycy. Założeniem projektu jest  koncentrowanie się na rozmowach o doświadczeniach życia codziennego, upamiętnianie ważnych momentów w historii Kalisza i jego mieszkańców.

WARSZTAT REPORTERA - zaplanowany na 10 października, poprowadzi Piotr Wojtasik – dziennikarz i prezenter telewizji TVN. Zajęcia poświęcone będą sposobom umiejętnego rozmawiania ze świadkami historii, którzy nie zawsze chcą wracać pamięcią do wydarzeń z przeszłości oraz metodom weryfikacji gromadzonych materiałów.

WARSZTAT REJESTRACJI DŹWIĘKU I OBRAZU - zaplanowany na 18 października poprowadzi Tomasz Wojciechowsky, dziennikarz i producent telewizyjny oraz wykładowca Studium Animatorów Kultury. Zajęcia poświęcone będą technikom nagrywania audio i wideo oraz podstawowym zasadom postprodukcji dokumentów.

POŁĄCZENI HISTORIĄ - spotkania uczestników warsztatów z wybranymi przez nich świadkami historii, które koordynował będzie Robert Kuciński, dyrektor MBP w Kaliszu oraz wieloletni dziennikarz, odbywać się będą w dniach od 30 października do 17 listopada 2023 roku. Ma to być praktyczny sprawdzian zdobytych na warsztatach umiejętności, którego efektem będą nagrania audio i wideo.

Projekt „Każde pokolenie ma własny czas” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm jutra" oraz Miasta Kalisza.