Julianowi Grunerowi - sportowcowi, lekarzowi, wykładowcy, żołnierzowi, ofierze zbrodni katyńskiej - poświęcone będzie najbliższe posiedzenie naukowe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 października.

13 kwietnia 1990 roku, w Moskwie, Prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał Prezydentowi RP Wojciechowi Jaruzelskiemu listy wywózkowe oficerów z obozu z Kozielska i policjantów z Ostaszkowa oraz tzw. listę Gajdideja – wykaz akt osobowych jeńców wysłanych z obozu w Starobielsku, na której znalazło się nazwisko Juliana Grunera. W Kaliszu znajdują się tablice upamiętniające tego wybitnego sportowca i lekarza: w szpitalu Matki i Dziecka im. Przemysława II, przy ul. Toruńskiej, a także w Narodowym Sanktuarium św. Józefa. Celem spotkania będzie przypomnienie postaci tego zasłużonego lekarza, pierwszego ordynatora Oddziału Chorób Dziecięcych Szpitala im. Przemysława II.

W roli prelegenta wystąpi dr Marek Kozłowski, emerytowany nauczyciel historii w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu. Jako badacz niezależny współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. Zajmuje się historią opozycji demokratycznej, Kościoła katolickiego i „Solidarności” w PRL. Jest autorem wielu artykułów o charakterze popularnonaukowym i naukowym. Publikował m.in. na łamach „Kroniki Wielkopolski” i „Rocznika Kaliskiego”. Napisał kilka książek, m.in.: "Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej" i "Ireneusz Starkiewicz <<Radziwiłł>> członek Polskiej Podziemnej Organizacji Wojskowej (1948-1949)".

Spotkanie poświęcone doktorowi Grunerowi odbędzie się w czwartek, 26 października, o godzinie 18.00, w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przy pl. św. Józefa 2-4.