Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w najbliższy weekend planowane są zmiany w ruchu na osiedlu Piwonice. Ma to związek z budową przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej wraz z przyłączami w ul. Wykopaliskowej.

Zmiany wprowadzone zostaną od 17 listopada o godzinie 17:00 do 19 listopada o północy w dwóch etapach:

Etap I – ulica Wykopaliskowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Prosną do wjazdu na parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Ruch pieszych będzie utrzymany.

Etap II – ulica Wykopaliskowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od wjazdu na parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 do ul. Marka. Dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 możliwy będzie przez ww. parking.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.