Kaliska delegacja złożyła 9-12 listopada oficjalną wizytę w Martinie na Słowacji podczas obchodów dni patrona miasta - św. Marcina.

11 listopada to dzień celebrowany nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Słowacki Martin, miasto partnerskie, z którym Kalisz w zeszłym roku świętował ćwierć wieku współpracy, zaprosił przedstawicieli naszego miasto na obchody Dni Świętego Marcina, patrona miasta. W skład kaliskiej delegacji weszli członkowie Rady Miasta Kalisza: radni Sławomir Lasiecki i Tomasz Bezen.

Wizyta rozpoczęła się od krótkiego programu artystycznego podkreślającego wartość zrozumienia i zbliżania się do siebie ludzi różnych narodowości i kultur. Następnie burmistrz Ján Danko powitał przybyłych w trakcie oficjalnego przyjęcia, podczas którego przekazany został listy skierowany przez prezydenta Krystiana Kinastowskiego. Był to również czas rozmów na temat partnerstwa Kalisza i Martina, zwłaszcza w zakresie rozwoju edukacji i kultury.

Dalszy program wizyty przewidywał zwiedzanie zamku w Bojnicach, historyczny korowód nawiązujący do średniowiecznej legendy św. Marcina, jak również występy ludowe grup ze słowackiego regionu Turiec. Przedstawiciele Kalisza mieli również możliwość uczestnictwa w ceremonii wręczenia nagród miasta Martin.

W niedzielę wizyta zakończyła się uroczystym nabożeństwem ekumenicznym przy współpracy z kościołem luterańskim i katolickim.