UM Kalisz: Akademia Dialogu
W Kaliszu kształtuje się przestrzeń dla otwartego dialogu o trudnych kartach historii – czy jesteśmy gotowi na rozmowy o Holokauście bez tabu?
  • Inicjatywa Akademii Dialogu w Kaliszu.
  • Cele i metody pracy nad komunikacją wrażliwych tematów historycznych.
  • Principia, które kierują uczestnikami spotkań.
  • Oczekiwania dotyczące przyszłych dyskusji.

W mieście Kalisz narodziła się inicjatywa, która ma ambicje przełamać bariery w prowadzeniu rozmów na tematy, które dotąd budziły emocje i nieporozumienia. Akademia Dialogu to platforma wymiany myśli, gdzie różnorodność opinii nie jest przeszkodą, a fundamentem do budowania wzajemnego zrozumienia. Spotkania organizowane w ramach tego projektu zdają się być odpowiedzią na potrzebę społeczną głębszego zrozumienia tematu Zagłady.

Podczas ostatniego zebrania, mieszkańcy Kalisza z różnych pokoleń i o zróżnicowanych doświadczeniach wspólnie zastanawiali się, jak podejść do kwestii Holokaustu z należytym szacunkiem, a jednocześnie bez unikania trudnych pytań. Spotkanie prowadzili Izabela Fietkiewicz-Paszek wraz ze Zbigniewem Judaszem, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Kalisza, którzy nie tylko wprowadzili uczestników w tematykę, ale również zachęcali do otwartego dialogu.

Rezultatem spotkania jest zestaw wytycznych, które mają wspomagać przyszłe dyskusje. Wśród nich znajdują się takie wartości, jak: poszanowanie prawdy, edukacja, cierpliwość czy empatia. To właśnie one mają być przewodnimi światłami w trakcie rozmów na temat Holokaustu, umożliwiając rozwój dialogu w duchu wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Wspólne zasady mają ułatwić poruszanie się po skomplikowanej i często bolesnej przestrzeni historycznej, a także uczynić z Akademii Dialogu modelowe forum wymiany myśli.

Projekt ten pokazuje, że mieszkańcy Kalisza są gotowi stawić czoła przeszłości i rozmawiać o niej w sposób otwarty i konstruktywny. Otwarcie na różnorodne perspektywy i doświadczenia pozwala tworzyć społeczność, która nie tylko pamięta o swojej historii, ale też ciągle dąży do lepszego jej zrozumienia. Kolejne spotkania Akademii Dialogu mają za zadanie kontynuować te ważne rozmowy, które już teraz budują fundamenty dla przyszłych pokoleń mieszkańców Kalisza.


Na podstawie: UM Kalisz