Kalisz wspiera kulturę: Stypendia Prezydenta dla twórców do zgarnięcia do końca marca
Kreatywność i talent lokalnych artystów mają szansę na wsparcie finansowe! Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór wniosków o Stypendium Kulturalne – termin składania aplikacji mija 31 marca. Nie przegap okazji do zdobycia funduszy na rozwój swoich projektów artystycznych.
  1. Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Kalisza to szansa na uzyskanie finansowego wsparcia dla twórców i artystów.
  2. Wsparcie skierowane jest do działalności w różnorodnych dziedzinach kultury, takich jak literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr, film, animacja, edukacja kulturalna oraz opieka nad zabytkami.
  3. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację projektów artystycznych oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętu.
  4. Wartość stypendiów waha się od 3 do 12 tysięcy złotych, przyznawane są one jednorazowo.
  5. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem stypendium i przygotowania wniosku.

Miasto Kalisz kieruje swoje wsparcie do osób aktywnie działających na polu kultury i sztuki. Stypendium Kulturalne Prezydenta stanowi nie tylko finansowe wsparcie, ale również formę uznania dla twórców za ich wkład w rozwój lokalnej kultury. Kandydaci mogą ubiegać się o środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją swoich projektów artystycznych, w tym zakupem instrumentów, sprzętu czy innych niezbędnych urządzeń. To znakomita okazja, aby zrealizować swój kreatywny pomysł i przyczynić się do wzbogacenia kulturalnego krajobrazu Kalisza.

Ważne jest, aby wszyscy zainteresowani składali swoje wnioski terminowo, najpóźniej do końca marca. Każdy wniosek będzie dokładnie rozpatrywany, aby zapewnić sprawiedliwe wsparcie dla jak najszerszego spektrum inicjatyw. Prezydent Miasta Kalisza z niecierpliwością oczekuje na prezentację projektów, które mogą nie tylko ubogacić życie kulturalne miasta, ale również stać się inspiracją dla innych mieszkańców.

Stypendium Kulturalne to potwierdzenie, że Kalisz stawia na rozwój kultury i sztuki, doceniając jednocześnie lokalnych artystów i ich pracę. Nie przegap szansy na zdobycie wsparcia, które może okazać się kluczowe dla realizacji Twojego projektu artystycznego.


Opierając się na: Urząd Miasta w Kaliszu