Powiat Kaliski z nowym herbem, flagą i bannerem - uchwała radnych
W sobotę, 23 marca, na uroczystej Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, mieszkańcy naszego powiatu zostali obdarowani nowymi symbolami – herbem, flagą i bannerem, które będą od teraz reprezentować naszą lokalną społeczność. To wydarzenie, zapisujące się złotymi zgłoskami w kronikach historii Powiatu Kaliskiego, stanowi owoc wieloletnich prac i dyskusji nad tym, jak najlepiej wyrazić tożsamość naszej wspólnoty.
  1. Ustanowienie herbu, flagi i banneru Powiatu Kaliskiego.
  2. Uroczystość odbyła się w historii "sali rycerskiej" kaliskiego starostwa.
  3. Komisja Heraldyczna i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie zaopiniowały projekty symboli.
  4. Symbolika oparta na historii i tradycji ziemi kaliskiej, przedstawiająca czarną głowę bawołu w złotej koronie.

W sobotnie przedpołudnie, w zacisznych murach kaliskiego starostwa, odbyło się wydarzenie, które na stałe wpisze się w karty historii naszego powiatu. W przepięknej "sali rycerskiej", pełnej dostojeństwa i lokalnego dziedzictwa, radni Powiatu Kaliskiego w obecności przewodniczącego Rady Powiatu Jana Adama Kłysza oraz starosty Krzysztofa Nosala, dokonali uroczystego ustanowienia herbu, flagi i banneru, które od teraz będą oficjalnymi symbolami naszej społeczności.

Proces tworzenia tych symboli był długim i skrupulatnym zadaniem, które wymagało nie tylko artystycznej wizji, ale także głębokiej wiedzy historycznej i heraldycznej. Zaufanie do tego zadania powierzono Panu Aleksandrowi Bąkowi, uznawanemu za eksperta w dziedzinie heraldyki i weksylologii. Jego praca, będąca połączeniem pasji i profesjonalizmu, otrzymała wysokie uznanie zarówno Komisji Heraldycznej, jak i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W rezultacie, na nowych symbolach powiatu zobaczyć możemy wizerunek czarnej głowy bawołu, który w złotej koronie wznosi dumnie rogi, osadzony na szachowanym, czerwono-białym tle. Ta szczególna kompozycja graficzna nie tylko pięknie prezentuje się wizualnie, ale niesie ze sobą głębokie znaczenie, odwołując się do najstarszych tradycji heraldycznych ziemi kaliskiej.

Podczas sesji, zarówno radnym, jak i członkom zarządu, wręczono nowe flagi, przypinki z herbem oraz specjalną publikację "Starostwo i Powiat Kaliski na przestrzeni wieków", która stanowi zarówno pamiątkę, jak i źródło wiedzy o naszej lokalnej historii. To symboliczne gesty, podkreślające wagę momentu i przypominające o ciągłości tradycji, która łączy mieszkańców powiatu kaliskiego.

Ustanowienie nowych symboli powiatu to nie tylko krok w kierunku wzmocnienia naszej lokalnej tożsamości, ale także przypomnienie o bogatej historii i dziedzictwie, które jest naszym wspólnym skarbem. W tych trudnych czasach, kiedy tak ważna jest jedność i poczucie przynależności, nowy herb, flaga i banner stanowią przypomnienie o sile, która płynie z naszej wspólnoty.


Opierając się na: Powiat