Strażacy z Kalisza i okolic szkolili się w zarządzaniu powietrzem podczas akcji gaśniczych
W dniu 23 marca 2024 roku, jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 stała się areną niezwykle ważnego wydarzenia dla lokalnych strażaków ochotników. Odbyło się tam bowiem drugie szkolenie z zarządzania powietrzem podczas działań ratowniczo-gaśniczych, mające na celu podniesienie kwalifikacji i bezpieczeństwa naszych bohaterów codzienności. To wydarzenie nie tylko potwierdza zaangażowanie naszych strażaków w ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, ale także stanowi kluczowy element w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu.
  1. Zapoznanie uczestników z „Zbiorem dobrych praktyk w zakresie zarządzania powietrzem”.
  2. Przegląd przepisów i zasad BHP przy użyciu sprzętu izolującego drogi oddechowe.
  3. Zajęcia teoretyczne skupiające się na kluczowych aspektach bezpieczeństwa.
  4. Praktyczne scenariusze pożarów, mające na celu wdrożenie teorii w życie.

Podczas tego wyjątkowego szkolenia, uczestnicy mieli okazję nie tylko zgłębić teoretyczne aspekty zarządzania powietrzem w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych, ale również przetestować swoje umiejętności w kontrolowanych warunkach. Realizacja dwóch scenariuszy pożarów pozwoliła na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, co jest nieocenione w przygotowaniu do realnych wyzwań, jakie niesie ze sobą praca strażaka.

W szkoleniu wzięli udział druhowie z kilku jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym z OSP Lis, OSP Pólko, OSP Brzeziny, OSP Skarszew, OSP Tłokinia Wielka oraz OSP Ceków. Ich zaangażowanie i chęć do nauki świadczą o wysokim poziomie profesjonalizmu i gotowości do niesienia pomocy. Szkolenie to jest dowodem na to, że bezpieczeństwo i skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych są dla naszych strażaków priorytetem.

Organizacja takich szkoleń jest niezbędna, by nie tylko podnieść kwalifikacje strażaków, ale również zwiększyć świadomość na temat nowoczesnych technik i metod działania. To ważny krok w kierunku zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców, jak i samych strażaków. Wspólnie budujemy bezpieczniejszą przyszłość.


Wg inf z: Straż Pożarna w Kaliszu