Lekcje o UE w szkołach powiatu kaliskiego z udziałem Starosty
W lokalnych szkołach odbyły się wyjątkowe lekcje poświęcone dwudziestoleciu Polski w Unii Europejskiej, które zgromadziły zarówno uczniów, jak i znaczące postacie z naszego regionu.
  1. Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal, zainaugurował zajęcia w Szkole Podstawowej w Kosmowie.
  2. Profesor UW, dr hab. Marta Witkowska, prowadziła lekcje, podczas których uczniowie dyskutowali o swoim postrzeganiu Unii Europejskiej.
  3. Poruszono tematy związane z korzyściami i zmianami, które niosło za sobą wejście Polski do UE.
  4. Omówiono również wielojęzyczność Unii, co stanowi ważny aspekt integracji europejskiej.

Spotkania edukacyjne w Kosmowie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu okazały się doskonałą okazją do refleksji nad tym, jak członkostwo w Unii Europejskiej wpłynęło na Polskę i lokalne społeczności. Uczestnicy mieli okazję nie tylko do zgłębienia wiedzy, ale również do wyrażenia swoich opinii i dostrzeżenia realnych zmian, jakie zaszły w ich otoczeniu od 2004 roku.

Nie lada gratką dla uczestników była możliwość wysłuchania wykładu prowadzonego przez dr hab. Martę Witkowską, która szczegółowo omówiła aspekty polityczne, ekonomiczne oraz społeczne członkostwa Polski w Unii. Dyskusja była ożywiona i pełna ciekawych spostrzeżeń, co świadczy o dużej świadomości młodzieży na temat procesów europejskich.

Warto podkreślić, że takie inicjatywy edukacyjne są kluczowe dla kształtowania świadomego obywatelstwa europejskiego wśród młodego pokolenia. Przekazują one nie tylko wiedzę, ale również inspirują do myślenia o przyszłości własnego kraju na arenie międzynarodowej.


Na podst. Powiat Kaliski