Konferencja o zrozumieniu i szacunku wobec mniejszości narodowych w Kaliszu
W Komendzie Miejskiej Policji odbyła się znacząca konferencja poświęcona wzajemnemu zrozumieniu i szacunkowi w zróżnicowanym społeczeństwie. Wydarzenie, objęte patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Prezydenta Miasta, zgromadziło licznych ekspertów i funkcjonariuszy, którzy omawiali kwestie związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce.
  1. Podniesienie świadomości funkcjonariuszy na temat mniejszości.
  2. Wykłady ekspertów z różnych dziedzin.
  3. Omówienie problematyki dyskryminacji i równouprawnienia.
  4. Prezentacja statystyk dotyczących cudzoziemców.

Głównym celem konferencji było zwiększenie wiedzy oraz świadomości policjantów i pracowników Policji województwa wielkopolskiego na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Podczas wydarzenia, które miało miejsce na terenie Komendy Miejskiej Policji, swoje wystąpienia mieli m.in. Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Adam Jurek oraz Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. dr inż. Dariusz Bieniek.

W trakcie konferencji, eksperci z różnych dziedzin przedstawili swoje wykłady, poruszając tematy związane z prawami człowieka, dyskryminacją oraz równym traktowaniem. Jednym z kluczowych punktów programu było rozwiązywanie konfliktów na zasadzie dialogu, co jest niezwykle ważne w kontekście współczesnych wyzwań społecznych.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Zbigniew Judasz, Pełnomocnik Prezydenta Kalisza ds. wielokulturowego dziedzictwa oraz mniejszości narodowych i etnicznych, który mówił o wielokulturowym dziedzictwie miasta Kalisza. Podinsp. Dariusz Giersz, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka, przedstawił praktyczne aspekty edukacji policyjnej w kontekście praw człowieka.

Małgorzata Musiał, Pełnomocniczka Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz równego traktowania, wygłosiła prelekcję pt. „MY i ONI – dyskryminacja i równe traktowanie – przepisy prawa w Polsce”. Natomiast Jacek Mroczek, Kierownik Oddziału Spraw Cudzoziemców, przedstawił statystyki dotyczące cudzoziemców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem narodowości ukraińskiej i gruzińskiej.

Olga Rakowska, Koordynator Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlu Ludźmi, omówiła problematykę handlu ludźmi w kontekście praw człowieka. Nadkom. Kamil Sikorski, Zastępca Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka, skupił się na zwalczaniu rasizmu i dyskryminacji poprzez edukację od najmłodszych pokoleń.

Wśród innych prelegentów była także Dagmara Mańka-Wizor z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która mówiła o tym, co policjantka i policjant powinni wiedzieć o antysemityzmie. Dorota Swinarska-Miłek z Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przedstawiła historię Żydów w Kaliszu, a asp. sztab. Mariusz Lembicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu omówił kwestie naruszenia bezpieczeństwa podczas zgromadzeń i manifestacji.

Konferencja była doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat mniejszości wyznaniowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Wielkopolski. Policjanci zdają sobie sprawę, że te grupy często stają się celem ataków motywowanych uprzedzeniami. Informacje przekazywane przez prelegentów miały na celu nie tylko poszerzenie wiedzy funkcjonariuszy na temat różnorodności kulturowej, ale także przygotowanie ich do profesjonalnej reakcji w sytuacjach wymagających szczególnej wrażliwości i delikatności.

W wydarzeniu uczestniczyli również funkcjonariusze z różnych miast regionu, takich jak Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Kępno, Krotoszyn, Ostrzeszów, Pleszew i Turek, a także policjanci z Nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Organizacja tej konferencji jest wynikiem wieloletniej współpracy miasta Kalisza oraz Komendy Miejskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.


Policja Kalisz