Ponad stu nauczycieli na konferencji o autyzmie w powiecie kaliskim
W Opatówku odbyła się II Powiatowa Konferencja „Autyzm – od diagnozy po wsparcie”, która zgromadziła ponad stu nauczycieli z powiatu kaliskiego. W trakcie wydarzenia poruszono kluczowe kwestie związane z diagnozą i wsparciem dla dzieci w spektrum autyzmu.
  1. Konferencja zgromadziła ponad stu nauczycieli.
  2. Prelekcje na temat autyzmu prowadziły wybitne specjalistki.
  3. Rozstrzygnięto konkurs dla uczniów szkół podstawowych.
  4. Podniesiono świadomość na temat profilaktyki uzależnień.

II Powiatowa Konferencja „Autyzm – od diagnozy po wsparcie” zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatówku, Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, przyciągnęła ponad stu nauczycieli z powiatu kaliskiego. Wydarzenie miało na celu edukację i wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu i pomaganiu dzieciom z autyzmem.

Dr Anna Zając, logopeda i językoznawca, przedstawiła główne zagadnienia terapeutyczne dotyczące uczniów ze spektrum autyzmu. Kolejną prelegentką była Agnieszka Kowalczyk, psycholog i oligofrenopedagog, która wyjaśniła różnice płciowe w diagnozie autyzmu. Marta Michalska, pedagog i dogoterapeuta, mówiła o wsparciu dla dzieci w spektrum autyzmu.

Uczestnicy konferencji, wśród których znalazły się również osoby z samorządu powiatowego, w tym przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Artur Szymczak oraz wicestarosta Zbigniew Słodowy, wysłuchali trzech prelekcji dotyczących autyzmu. Reprezentantką Kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu była Violetta Słupianek, a Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku reprezentowała Jolanta Golicka.

Konferencja była również okazją do rozstrzygnięcia konkursu „Dlaczego warto mówić nie?”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było podniesienie świadomości na temat profilaktyki uzależnień oraz nauka asertywności. Uczestnicy mieli przygotować krótkie filmy, w których pokazywali, dlaczego warto mówić „nie”.

Zwycięzcami konkursu zostali Martyna i Gabriel Tomczakowie ze Szkoły Podstawowej w Koźminku. Drugie miejsce zajął Mikołaj Rawski ze Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii. Na trzecim miejscu sklasyfikowano ex aequo Marię Pilarską i Alicję Rózgę ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie oraz Maję Tomczyk i Karolinę Szuławy ze Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii. Wyróżnienie otrzymały Oliwia Koźniacka i Marika Górska ze Szkoły Podstawowej w Opatówku.

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku, Daria Jurek, podkreśliła wagę edukacji nauczycieli w zakresie rozpoznawania oznak autyzmu oraz udzielania odpowiedniego wsparcia. „Szybka diagnoza i fachowa pomoc sprawiają, że dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju mogą samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Specjaliści z naszej poradni takiego wsparcia udzielają” – dodała.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Kaliszu