Elektroniczna rekrutacja do żłobków w Kaliszu od 1 czerwca
W dniach od 1 do 7 czerwca rodzice i opiekunowie będą mieli możliwość zapisania swoich dzieci do miejskich żłobków poprzez system e-rekrutacji. To nowoczesne narzędzie pozwala na szybkie i wygodne składanie wniosków online, a także ułatwia weryfikację i ogłaszanie wyników.
  1. Rekrutacja trwa od 1 do 7 czerwca.
  2. Wniosek należy wydrukować i złożyć w wersji papierowej.
  3. Weryfikacja wniosków odbywa się od 8 do 15 czerwca.
  4. Wyniki rekrutacji ogłaszane są do 20 czerwca.

Proces elektronicznej rekrutacji do publicznych żłobków rozpocznie się 1 czerwca o godzinie 12:00 i potrwa do 7 czerwca do godziny 12:00. W tym okresie rodzice i opiekunowie mogą wypełnić wniosek online, który następnie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranego żłobka wraz z wymaganymi dokumentami.

Ważne jest, aby pamiętać, że samo wypełnienie formularza online nie wystarczy. Konieczne jest dostarczenie wersji papierowej wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Dokumenty te należy złożyć do placówki pierwszego wyboru.

Po zakończeniu okresu składania wniosków, od 8 do 15 czerwca, dyrektorzy żłobków będą weryfikować złożone dokumenty. Następnie, do 20 czerwca, rodzice będą mogli sprawdzić wyniki rekrutacji online. Alternatywnie, mogą udać się osobiście do placówki, aby uzyskać informacje o wynikach naboru.

Kryteria pierwszeństwa w rekrutacji obejmują m.in. sytuację zawodową rodziców, sytuację socjalno-bytową, a także posiadanie rodzeństwa uczęszczającego już do danego żłobka. Szczegółowe informacje na temat punktacji i wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej rekrutacji.

Warto zwrócić uwagę, że wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną, bez dostarczenia wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami, nie będą rozpatrywane. Dlatego ważne jest, aby dopełnić wszystkich formalności w terminie.

Rekrutacja do żłobków to istotny moment dla wielu rodzin, dlatego warto wcześniej przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i zapoznać się z kryteriami rekrutacyjnymi. Dzięki temu proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.


Według informacji z: Urząd Miasta Kalisz