Strażacy ćwiczyli w Nadleśnictwie Grodziec: pożary lasu w centrum uwagi
25 czerwca 2024 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec odbyły się intensywne ćwiczenia strażaków z powiatu kaliskiego. W wydarzeniu uczestniczyły zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych, działając w ramach wspólnego ćwiczenia z zakresu pożarów lasu. Ćwiczenia te miały na celu doskonalenie umiejętności oraz sprawdzenie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych.

Założenia i cele ćwiczeń strażackich w Nadleśnictwie Grodziec

Ćwiczenia rozpoczęły się od omówienia założeń oraz zasad bezpieczeństwa, co jest kluczowe w tego typu działaniach. Główne cele, które udało się zrealizować podczas ćwiczeń, to między innymi: realizacja dostarczania wody w trybie mieszanym poprzez jednoczesne przetłaczanie i dowożenie, osiągnięcie wydajności podawania środków gaśniczych na poziomie minimum 2400 l/min oraz organizacja łączności na terenie akcji za pomocą kanału BF 171.

Praktyczne aspekty ćwiczeń: dostarczanie wody i organizacja łączności

Istotnym elementem ćwiczeń było także wykonanie magistrali wodnej W75 na odcinku około 1000 metrów, co pozwoliło na przetestowanie systemu dostarczania wody ze zbiornika wodnego znajdującego się w kompleksie leśnym. Wsparciem w zakresie systemu łączności był Samochód Dowodzenia i Łączności z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Dzięki temu możliwe było sprawne zarządzanie całą operacją i zapewnienie odpowiedniej komunikacji między poszczególnymi jednostkami.

Udział różnych jednostek i wsparcie ze strony lokalnych władz

W ćwiczeniach wzięły udział zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin Mycielin, Stawiszyn i Blizanów. Dodatkowo, w działaniach uczestniczyły zastępy działające w ramach „Plutonu Kalisz”. W sumie w ćwiczeniach brało udział około 50 strażaków. Po zakończeniu ćwiczeń, uczestnicy mogli liczyć na posiłek zorganizowany przez Urząd Gminy Mycielin, co było miłym zakończeniem intensywnego dnia.

Obecność przedstawicieli Lasów Państwowych i Straży Leśnej

Na ćwiczeniach obecni byli również przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Grodziec oraz Straży Leśnej, co podkreśla znaczenie współpracy między różnymi służbami w przypadku pożarów lasów. Ich obecność była nie tylko wsparciem logistycznym, ale także dawała możliwość bezpośredniego omówienia specyfiki terenów leśnych i wymiany doświadczeń.

Podsumowanie i znaczenie ćwiczeń

Ćwiczenia takie jak te w Nadleśnictwie Grodziec są niezbędne dla utrzymania wysokiej gotowości operacyjnej strażaków. Dzięki nim, strażacy mogą doskonalić swoje umiejętności w realistycznych warunkach, co z pewnością przekłada się na skuteczność działań w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Wspólne ćwiczenia różnych jednostek pozwalają również na lepsze zrozumienie współpracy i koordynacji działań, co jest kluczowe w przypadku dużych akcji ratowniczych.


Na podst. Straż Pożarna Kalisz