Starosta Kaliski Jan Adam Kłysz w Zarządzie Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
Starosta Kaliski, Jan Adam Kłysz, został nowym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Wybory uzupełniające, które odbyły się 26 czerwca, przyniosły zmiany w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, dostosowując je do aktualnych władz samorządowych.

Wybory uzupełniające w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

W środę, 26 czerwca, w ratuszu miało miejsce posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Podczas spotkania odbyły się wybory uzupełniające do składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Zmiany te były konieczne ze względu na tegoroczne wybory samorządowe, które przyniosły nowe osoby na stanowiska wójtów, burmistrzów oraz starostów.

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia

Starosta Kaliski, Jan Adam Kłysz, został wybrany na członka Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Zarząd Stowarzyszenia, na czele którego stoi Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza, uzupełnił swoje szeregi o nowych członków. Wiceprezesem Zarządu pozostaje Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Oprócz Jana Adama Kłysza, w skład Zarządu wchodzą także Paweł Rajski, Starosta Ostrowski, oraz Sławomir Musioł, Wójt Gminy Blizanów.

Zmiany w Komisji Rewizyjnej

Oprócz zmian w Zarządzie, nastąpiły również roszady w składzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Nowym Przewodniczącym Komisji został Mariusz Chojnacki, Wójt Gminy Ceków-Kolonia. Te zmiany mają na celu dostosowanie składu Komisji do obecnej sytuacji w gminach i powiecie, zapewniając efektywne funkcjonowanie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska odgrywa kluczową rolę w rozwoju regionu, a nowe wybory mają na celu wzmocnienie współpracy między lokalnymi samorządami. Dzięki nowym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie będzie mogło jeszcze skuteczniej realizować swoje cele i zadania, przyczyniając się do rozwoju regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.


Źródło: Powiat Kaliski