W związku z inicjatywą dotyczącą wznowienia w roku 2019 wspólnych obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zapraszamy do zaangażowania się w organizację tego wydarzenia kaliskie i powiatowe instytucje, szkoły oraz organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne.

Tegoroczne obchody Dnia Godności odbędą się 08 maja 2019 r. w godzinach 10.45-14.00. O godz. 10.45 planowana jest zbiórka organizatorów i uczestników przed kaliskim Ratuszem, o godz. 11.00 nastąpi przemarsz do Centrum Księdza Orione przy ul. Kościuszki 24, natomiast w godz.11.30-14.00 zaplanowano festyn na terenie Centrum Księdza Orione.

Aktualnie w organizację Dnia Godności zaangażowały się niżej wymienione podmioty z Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego:

 1. Centrum Księdza Orione w Kaliszu,
 2. PFRON- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego,
 4. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19,
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka,
 6. Kaliski Klub „Amazonki”,
 7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu- Fundacja „Miłosierdzie”,
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu – Zgromadzenie MDBO Księży Orionistów, ul. Kościuszki 24,
 9. Fundacja Dzieciom Pomagaj,
 10. Fundacja Nowa Nadzieja,
 11. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro.

Najbliższe spotkanie organizacyjne dotyczące obchodów Dnia Godności 2019 odbędzie się w dniu 13.03.2019 r. o godz. 14.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, ul. Kordeckiego17a.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie