Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Strażacy z OSP Lisków przeprowadzili próbną ewakuację na terenie Szkoły Podstawowej w Ciepielewie. Strażakom towarzyszył dzielnicowy mł. asp. Michał Wypych, który jest kwalifikowanym ratownikiem medycznym. Działania miały na celu przypomnienie zasad postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia, były też okazją do przekazania uczniom cennej wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Celem próbnej ewakuacji było przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do szybkiego i sprawnego działania oraz bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły w razie wystąpienia zagrożenia. Podczas pożaru wszyscy powinni wiedzieć co mają robić - muszą znać swoje obowiązki, zasady postępowania, a przede wszystkim współpracować ze sobą i wykonywać polecenia służb ratunkowych.

Po zakończonym treningu strażacy wspólnie z dzielnicowym spotkali się z dziećmi i młodzieżą. Na początku mundurowi opowiedzieli uczniom o sytuacjach z życia codziennego, kiedy umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pomogła uratować ludzkie życie. Jednocześnie podkreślali, że ratowanie ludzkiego życia jest wartością nadrzędną, niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu.

Po zakończeniu części teoretycznej strażacy wspólnie z mł.asp. Michałem Wypychem, który ukończył kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika, zademonstrowali w praktyce na czym polega algorytm stosowany przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Największą ekscytację wzbudziły zajęcia praktyczne, podczas których najmłodsi mogli przećwiczyć sposoby bandażowania skaleczeń oraz powierzchownych rozcięć, a ci trochę starsi - resuscytację krążeniowo-oddechową, zasady udrażniania dróg oddechowych, a także układanie osób poszkodowanych w pozycji bocznej ustalonej.

W zajęciach praktycznych aktywnie uczestniczyli nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, ale również pedagodzy, którzy wzięli udział w zainscenizowanej scence omdlenia ucznia.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele świetni sobie poradzili ze swoimi zadaniami. Wszyscy jednogłośnie podkreślali, że warto uczyć się zasad pierwszej pomocy, ponieważ ratowanie życia i zdrowia wymaga szybkiego i sprawnego działania, które pozwoli zminimalizować skutki nagłego urazu, a często może również zapobiec śmierci.

 

Fot. SP w Ciepielewie oraz OSP Lisków

 

 • Zdjęcie kolorowe. Trzech strażaków i policjant niosą deskę ortopedyczną, na której transportują osobę. W tle oznakowany radiowóz Policji.
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant pochyla się nad jednym z uczniów siedzących w grupie dzieci, żeby narysować na jego lewym przedramieniu linię symbolizującą skaleczenie. Za plecami policjanta widać ręce osoby trzymającej telefon, która fotografuje dzieci.
 • Zdjęcie kolorowe. Czworo dzieci uczestniczących w zajęciach z pierwszej pomocy. Siedząca z lewej strony dziewczynka przytrzymuje gazę opatrunkową na przedramieniu chłopca siedzącego obok. Siedzący z drugiej strony chłopca kolega rozwija bandaż, którym za chwilę opatrzy rękę kolegi. Po prawej stronie chłopiec, który przygląda się zajęciom prowadzonym w klasie.
 • Zdjęcie kolorowe. Na środku klasy na materacu siedzi dziewczynka, której koleżanka bandażuje prawą rękę. Za nimi w tle siedzą uczniowie, którzy przyglądają się scence.
 • Zdjęcie kolorowe. Klęczący obok fantoma uczeń, uczy się masażu serca. W tle dwoje strażaków, policjant oraz grupa uczniów przyglądających się scence.
 • Zdjęcie kolorowe. Dwóch uczniów i strażak, ćwiczących chwyt Heimlicha stosowany przy zadławieniach i zakrztuszeniach jako element pierwszej pomocy. W tle strażacy, policjant oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciepielewie przyglądają się scence.
 • Zjecie kolorowe. Leżący na podłodze mężczyzna, obok którego przyklękają policjant i strażak demonstrując siedzącym naokoło uczniom zasady pierwszej pomocy.
 • Zdjęcie kolorowe. Nauczycielka układa jednego z uczniów w pozycji bocznej ustalonej. Na krzesełkach siedzą uczniowie przyglądający się scence.