Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie zainaugurowało tegoroczny sezon sportowy. Na Przystani Letniej z zawodnikami, kadrą i sympatykami KTW spotkali się prezydent Krystian Kinastowski i wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

- Cieszy mnie, że tak wielu młodych ludzi widzi szansę na swój rozwój w sporcie, w aktywności. Członkom KTW dziękuję za zaangażowanie i zapewnienie młodym ludziom odpowiednich warunków do realizacji procesu szkolenia sportowego.
Życzę udanego sezonu i połamania wioseł - mówił prezydent miasta Krystian Kinastowski. Zgodnie z tradycją na przystani ochrzczony został nowy sprzęt, który posłuży wodniakom. 

Matką chrzestną kajaka klasycznego K-1 "Bursztyn" została Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, natomiast pięciu kajaków polo K-1 - Anna Żmuda. Uroczystego poświęcenia kajaków dokonał ks. prałat dr Andrzej Latoń.

W uroczystości uczestniczyli również m.in.: Irena Sawicka, skarbnik Miasta oraz Urszula Bogaczyk, zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.