Energii i wigoru im nie brakuje, chcą jak najdłużej być aktywni z korzyścią dla siebie i społeczeństwa. Potrzebują jedynie wsparcia i czasami odpowiedniej wiedzy. Dlatego seniorzy z naszego regionu biorą udział w projekcie przeprowadzanym w partnerstwie z Metropolią Poznań „Czas na seniora w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Kilkumiesięczne działania aktywizacyjne mają jeden z większych zasięgów w Polsce, bo dotyczą mieszkańców aż 40 gmin Wielkopolski. Program został doceniony i wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zyskał dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Nikt nie wie więcej o potrzebach seniorów niż sami seniorzy. Dlatego w tworzeniu polityki senioralnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i w warsztatach o aktywności osób starszych kluczową rolę odgrywają sami seniorzy. Tak jak Maria Różalska, kaliszanka, która na wczorajszych warsztatach dzieliła się swoimi spostrzeżeniami. - Najpotrzebniejsza jest geriatria, chociaż jeden lekarz. M.in. dlatego, żeby skrócić czas oczekiwania na wizyty i uzyskać fachową pomoc – mówi pani Maria.

Seniorka, dodajmy że bardzo aktywna, widzi też braki w koordynacji różnych instytucji, które zrzeszają osoby starsze. - Są różne stowarzyszenia, ale brakuje takiego klubu, gdzie może wejść każdy, niezależnie od tego gdzie należy. Człowiek ma problem i nie ma kogo zapytać jak go rozwiązać – mówi o swoich oczekiwaniach seniorka.

Potrzeby seniorów są duże, bo długość ich życia wydłuża się, a starość wcale nie musi oznaczać stagnacji i nudy. Właśnie dlatego Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska we współpracy z Metropolią Poznań prowadzi drugi rok z rzędu zakrojony program aktywizacji seniorów. - Chcemy zachęcić seniorów do większej aktywności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz współpracy z samorządem, współpracy między sobą, międzypokoleniowej, z osobami młodszymi – mówi Ewa Milewska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Seniorzy z 40 gmin Wielkopolski w 43 spotkaniach, które trwać będą do końca roku uczyć się będą współczesnego świata. Tego, jak w nim funkcjonować, jak mieć wpływ na najbliższą przestrzeń, jak wspólnie organizować sobie czas czy warunki do lepszego życia. Zasięg warsztatów i głęboka analiza sytuacji seniorów jest nie tylko okazją do zwiększenia ich aktywności obecnie, ale wypracowania polityki senioralnej na lata. - Dokładnie te wszystkie państwa uwagi podczas warsztatów, które były w zeszłym roku realizowane są teraz omawiane. Włodarze, urzędnicy, specjaliści, eksperci odnoszą się do tych wszystkich konkretnych postulatów, które państwo wnosili – zapewnia Damian Dubina z Instytutu Rozwoju Aktywności, który przeprowadza warsztaty.

Wiedzą i oczekiwaniami seniorów już teraz inspirują się samorządy AKO. Tak robi m.in. Kalisz, miasto powołało do współpracy z osobami starszymi pełnomocnika ds. seniorów, który jest odpowiedzialny za dostosowywanie polityki społecznej do ich potrzeb. – Utworzyliśmy też referat ds. zdrowia, polityki społecznej i senioralnej i on ma za zadanie właśnie spinać te wszystkie zadania, które dotychczas były realizowane i realizować nowe, w oparciu właśnie o dobrze rozumianą współpracę z osobami starszymi – zapewnia Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.

Udział w projekcie weźmie około 700 osób z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i Metropolii Poznań. Rezultatem realizacji projektu będzie przygotowanie 6 raportów merytorycznych, które stanowić będą nową dla środowiska osób starszych i częścią polityki senioralnej obu organizacji samorządowych.