Zakończyły się prace związane z budową ulic: Etruskiej i Ateńskiej (os. Piwonice) oraz Żwirowej (os. Rajsków).

 

Wykonano jezdnie, chodniki i zjazdy na tereny posesji z płyt betonowych, wybudowano kanalizację deszczową, zabezpieczono, wzmocniono i wyregulowano elementy sieci teletechnicznych znajdujących się przy ulicy. Ponadto w ciągu ulicy Żwirowej wykonano plac do zawracania i usunięto kolizje z sieciami elektroenergetycznymi, a przy ulicy Ateńskiej rozbudowano oświetlenie uliczne.

Obecnie inwestycje czekają na odbiór techniczny.

Koszt realizacji robót wyniósł ponad 1,5 mln zł (w tym: 752 241,70 zł - ul. Żwirowa, 309 130,82 zł - ul. Etruska, 495 629,86 zł - ul. Ateńska).