Przed południem zapadła się część jezdni na ul. Zgodnej. Przyczyną tego była nieszczelna kanalizacja.

Nad przywróceniem nawierzchni drogi do poprzedniego stanu pracuje już nad usunięciem awarii. Kanalizacja zostanie uszczelniona, potem odtworzona nawierzchnia – najpierw o charakterze tymczasowym, aby jeszcze dziś przywrócić przejezdność drogi – a potem docelowa, bitumiczna.