W środę, 5 czerwca odbyła się dziewiąta już literacka gra miejska zorganizowana przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz i Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Główną bohaterką gry była autorka powieści „Noce i dnie” w związku z przypadającą w tym roku 130. rocznicą jej urodzin.

Bohaterami gry byli także jej współcześni – Tadeusz Kulisiewicz (120. rocznica urodzin) oraz Halina Sutarzewicz (110. rocznica urodzin). Gościem finału gry była Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.

W przygotowaniu gry uczestniczyło łącznie dziewięć szkół i instytucji kultury, w tym ponad dwudziestu nauczycieli i działaczy Stowarzyszenia oraz trzynastu wykonawców ról na punktach gry. Na trasę gry wyruszyło 120 uczestników oraz 30 opiekunów. Byli to uczniowie i opiekunowie kaliskich szkół podstawowych nr 4, 10 i 12, Szkoły Podstawowej w Rychnowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz placówek szkolno-wychowawczych z Cerekwicy, Borzęciczek, Ostrzeszowa, Jarocina, Pleszewa, Ostrowa Wielkopolskiego, Konarzewa i Kalisza.

Uczestnicy wyruszyli spod dawnej restauracji „U Barbary i Bogumiła” (pamiątką po niej są resztki neonu), położonej na granicy dwóch osiedli „Kaliniec” i „Serbinów”. Każdy uczestnik otrzymał kartę gry oraz płócienną torbę z logo gry. Po przejściu przez ulicę Serbinowską, uczestnicy udali się ulicą Marii Dąbrowskiej w kierunku centrum miasta. Zatrzymali się następnie przy tablicy umieszczonej na bloku przy ul. Górnośląskiej 57, informującej o nadaniu nazwy osiedlu w roku 1962. Z taką inicjatywą wystąpiła na łamach „Ziemi Kaliskiej” Halina Sutarzewicz już w roku 1959, podczas przygotowań do obchodów XVIII wieków Kalisza.
Nieco dalej, przy ul. Górnośląskiej 17A, zatrzymali się przy stoisku cukierniczym, zorganizowanym przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”, gdzie mogli się poczęstować ciastkami i napojami. W tym miejscu znajdowała się - upamiętniająca, utożsamianą z samą autorką, postacią literacką - cukiernia „Agnisia”, której też dawno już nie ma. Następnie udali się do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej, gdzie wysłuchali opowieści o patronce szkoły i kultywowanej tradycji. Idąc nadal w kierunku centrum miasta, uczestnicy odwiedzili redakcję tygodnika „Ziemia Kaliska”, przed którą głośnymi okrzykami witał ich gazeciarz (uczeń SP nr 10), wręczając odbitki pierwszego numeru pisma z roku 1957. We wnętrzu redakcyjnego budynku, grupy młodzieży mogły spotkać się z redaktorem Mariuszem Kurzajczykiem, który opowiadał o bieżącej działalności czasopisma. Ciekawą niespodzianką była wizyta w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ul. Kolegialnej 4. Oglądając fragmenty ekspozycji, uczestnicy wysłuchali objaśnień i komentarzy Anny Tabaki, historyka sztuki, pracownika MOZK i członka Stowarzyszenia. Przechodząc koło Ratusza, spotkali przy kamienicy ozdobionej medalionami z podobiznami sławnych kaliszan, Marię Dąbrowską (uczennicę SP 4), która opowiedziała im o przyznawanych pisarce nagrodach oraz Honorowym Obywatelstwie Kalisza. Kolejnym punktem gry było podwórze przy dawnej pensji Heleny Semadeniowej przy ul. Babinej 2. Uczestnicy obejrzeli tam scenkę przedstawiającą zapisywanie przez państwa Szumskich na pensję ich córki Mani. Wykonawcami scenki, w pięknych strojach z epoki, byli uczniowie SP nr 10. Niewątpliwą atrakcją gry był czas spędzony w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu, gdzie w roku 1910 (wówczas w sali Towarzystwa Muzycznego) Maria Dąbrowska wygłosiła swój pierwszy w życiu odczyt na cześć zmarłej tego roku Marii Konopnickiej, zatytułowany „Pieśniarka dzieci i ludu”. Był to interesujący dwugłos, także w wykonaniu uczennic SP nr 10.

Podczas finału gry, który odbył się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej, odbyła się prelekcja Grażyny Przybylskiej, kustosza Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie, członka zarządu Stowarzyszenia, która omówiła związki pisarki z Kaliszem. Natomiast Elżbieta Stadtmüller przedstawiła prezentację multimedialną pokazującą fotografie miejsc, których – ze względu na odległości i ramy czasowe gry – nie udało się odwiedzić. Tradycyjnie, wykonawcy ról z poszczególnych punktów pozowali do wspólnego zdjęcia, a wśród uczestników rozlosowano nagrody książkowe.

Poprzez grę Stowarzyszenie pragnęło przypomnieć zarówno literackie dokonania Marii Dąbrowskiej, jak też znaczenie jej twórczości dla Kalisza, zwłaszcza powieści „Noce i dnie”, w której sportretowała swoje ukochane miasto „miasto najpiękniejszych nocy i dni”. Ważną rolę w opracowywaniu jej utworów i objaśnianiu związków z kaliskimi realiami odegrała Halina Sutarzewicz.