Od 26 do 30 lipca potrwa rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Będzie ona miała formę elektroniczną.

Dokładne rozmieszczenie wolnych miejsc w poszczególnych szkołach podane zostanie 25 lipca - po uzupełnieniu wolnych miejsc z rekrutacji zasadniczej o miejsca zwolnione przez kandydatów zakwalifikowanych, którzy nie potwierdzili woli uczęszczania do szkoły. Już wiadomo, że będzie ich co najmniej 311.

W rekrutacji uzupełniającej udział mogą wziąć:
- osoby niezakwalifikowane do żadnej szkoły w rekrutacji zasadniczej – były to 183 osoby
- osoby niebiorące udziału w rekrutacji zasadniczej
- osoby zakwalifikowane w rekrutacji zasadniczej, które nie potwierdziły woli uczęszczania do szkoły do której zostali zakwalifikowani.

W rekrutacji uzupełniającej kandydat może wybrać dowolną liczbę preferencji w 6 szkołach. Obowiązują podobne zasady jak w czasie rekrutacji zasadniczej. Wnioski będzie można składać dopiero od 26 lipca 2019 r.

21 sierpnia w szkołach wywieszone zostaną listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej.


https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/

https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/


1000 Znaków do wykorzystania