Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta Kalisza radni uchwalili wysokości stawek podatku od nieruchomości, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Stawki podatku podwyższono średnio o 7% w porównaniu do roku bieżącego, z wyłączeniem stawki przewidzianej dla niektórych budynków oraz gruntów.

Rada Miasta podjęła również uchwałę dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe.

Treść uchwał wraz z uzasadnieniem dostępna jest w załączeniu.