12 200 złotych zebrało podczas tegorocznej kwesty na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy 65 wolontariuszy. Środki te przeznaczone zostaną na spłatę brakującej kwoty za renowację kaprala Bolesława Bogackiego oraz rozpoczęcie prac konserwacyjnych grobu Haliny Sutarzewicz.

Kwesty na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy odbywają się od 2001 roku. Dotychczas łącznie udało się w ich ramach zebrać ponad 155 tysięcy złotych. Nie byłoby to możliwe gdyby nie kwestujący i darczyńcy.

- To niełatwe dzieło, mozolnie przez 19 lat współtworzone jest przez wolontariuszy - grono sprawdzonych i wiernych przyjaciół tego przedsięwzięcia, a także tych, którzy stanęli z puszką  może po raz pierwszy, ludzi rożnego wieku i profesji. Płynąca z głębi serca potrzeba obywatelskiego działania w celu zachowania dziedzictwa zamkniętego na zabytkowych kaliskich nekropoliach sprawia, że bezinteresownie poświęcają Państwo swój czas na udział w kweście. Pragnę wyrazić również ogromną wdzięczność wszystkim darczyńcom - kaliszanom i gościom, którzy 1 listopada zasili puszki datkami. Dziękuję za ofiarność, tu liczy się każda złotówka – mówił podczas podsumowania kwesty prezydent Krystian Kinastowski.
 
Dotychczas dzięki zbiórce przeprowadzono prace konserwatorskie nagrobków na wszystkich trzech cmentarzach przy Rogatce. Wyremontowano nagrobki m.in. historyka Adama Chodyńskiego, powstańca styczniowego Henryka Mikołaja Milera, córek gubernatora Michaiła Daragana oraz kaliskich Macedonczyków - rodzin Katasanowów, Myszkiewiczów i Grabowskich. Odnowiono także tablice pułkownika Rafała Zajączka i prezydenta miasta Leona Nieszkowskiego, a także kaplicę rodziny Żuczkowskich i ogrodzenie przy kaplicy Repphanów.

W ubiegłym roku zostały zebrane środki na wykonanie konserwacji nagrobka osoby zasłużonej dla sprawy odbudowy wolnej Polski – kaprala Bolesława Bogackiego, pochowanego na cmentarzu rzymskokatolickim, przy ul. Górnośląskiej. Był on żołnierzem 3. Szwadronu 2. Pułku Ułanów, którego dowództwo pod koniec 1918 r. stacjonowało w Kaliszu. Poległ w wojnie, w 1920 r. W grobie tym pochowano również, w 1950 r., Władysława Otto, warszawskiego kompozytora. Już dziś możemy oglądać nagrobek po zakończonych pracach. Ich koszt wyniósł 19.800 zł. Środki z ubiegłorocznej kwesty zostały przeznaczone na częściowe opłacenie faktury wykonawcy w wysokości 14.500 zł. Do zapłacenia pozostała jeszcze kwota 5.300 zł, która pochodzić będzie z tegorocznej zbiórki. Pozostała część zebranych w 2019 roku pieniędzy przeznaczona zostanie na konserwację nagrobka Haliny Sutarzewicz – nauczycielki języka polskiego, badaczki tradycji literackich miasta i Honorowej Obywatelki Kalisza. Są też już plany na przyszłoroczną, jubileuszową edycję zbiórki.

- W przyszłym roku mamy zamiar odrestaurować nagrobki byłych prezydentów Kalisza i na ten cel przeznaczone zostaną zebrane środki. Ponadto kwesta zostanie rozszerzona. Wolontariuszy będziemy też mogli spotkać na zabytkowym cmentarzu miejskim na Rogatce – zapowiedział wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, który podczas tegorocznej kwesty zebrał największą kwotę.

XIX kwesta na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy zorganizowana została przez Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Stanisława Graevego przy wsparciu Urzędu Miasta. Jej dzisiejsze podsumowanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy się w nią włączyli.