Prezydent Krystian Kinastowski dziękuje mieszkańcom za zgłoszone uwagi, sugestie i opinie dotyczące Budżetu Obywatelskiego.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Kalisza,

przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Poprzednie udowodniły, że kaliszanie chcą współdecydować o kierunkach rozwoju swojego miasta. Wysoka aktywność mieszkańców przejawia się zarówno podczas składania propozycji zadań, jak i frekwencji w czasie głosowania na zweryfikowane inwestycje. Wzrastające zainteresowanie, jakim cieszy się Budżet Obywatelski w Kaliszu i kolejne zrealizowane inwestycje to najlepszy dowód na skuteczność i efektywność tej formy partycypacji społecznej.

Od 23 stycznia do 14 lutego tego roku mieli Państwo możliwość zgłaszania pomysłów, sugestii i uwag, dotyczących dotychczasowych edycji BO. Za wszystkie nadesłane głosy, w imieniu kaliskiego samorządu, pragnę serdecznie podziękować. Obiecuję jednocześnie, że każdy z nich zostanie przeanalizowany i - jeśli zawarte w nim sugestie okażą się uzasadnione i usprawnią mechanizmy, którymi rządzi się Budżet Obywatelski - wprowadzony w życie.

Raz jeszcze dziękuję za aktywność i składam Państwu życzenia wielu lat bezpośredniej partycypacji w rozwoju niezwykłego, jedynego takiego na Ziemi miejsca, jakim jest nasz Kalisz.

Wszystkiego dobrego!

Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza