Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że wraz z kolejnym etapem budowy sieci ciepłowniczej, realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o, od piątku 28 lutego od godz. 18.00 do wtorku 3 marca do godz. 6.00, zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Kolegialnej/Sukienniczej z ul. Łazienną oraz odcinek ul. Sukienniczej pomiędzy ul. Piekarską a ul. Browarną.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

- dojazd do pl. św. Józefa dla pojazdów jadących od strony al. Wolności wyznaczony zostanie przez ul. Kazimierzowską, Narutowicza i Parczewskiego,
- dojazd do al. Wolności dla pojazdów jadących od strony pl. Kilińskiego/pl. Jana Pawła II wyznaczony zostanie przez ul. Babiną, Wodną, Kościuszki, Kopernika, Harcerską i Śródmiejską,
- w ul. Sukienniczej, na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Browarnej, utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji,
- w ul. Kazimierzowskiej, na odcinku od ul. Browarnej do ul. Kadeckiej, oraz w ul. Kadeckiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do posesji przy ul. Łaziennej. Ponadto, na całym ww. odcinku ul. Kazimierzowskiej obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów,
- w ul Piekarskiej, na odcinku od ul. Sukienniczej do ul. Kazimierzowskiej, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do posesji przy ww. ulicach,
- nadal pozostaje zamknięta dla ruchu kołowego ul. Łazienna na odcinku od ul. Mariańskiej do skrzyżowania z ul. Sukienniczą/Kolegialną. W związku z tym, w ul. Mariańskiej zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.