Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że z powodu ogłoszonego w kraju stanu epidemii, liczba kursów Kaliskich Linii Autobusowych zostanie ograniczona. Zmiany wchodzą w życie od 1 kwietnia.

Zawieszenia kursów dotyczą większości linii. W przypadku części z nich będzie to tylko jeden kurs, w przypadku innych kilkanaście. Poważne ograniczenia dotyczą linii nocnej. Funkcjonował będzie tylko jeden jej kurs o godzinie 4:30 z przystanku Wyszyńskiego Słoneczna 10 do Lubelska Winiary 01. Wycofane pozostają też kursy szkolne z rozkładu jazdy linii 19E oznaczone na tabliczkach przystankowych literą „s”.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: 62 768 00 91 lub na stronie internetowej www.kla.com.pl . Lista zawieszonych kursów dostępna jest w załączniku do artykułu.