Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Zapraszamy do zapoznania się z apelem Grzegorza Kulawinka, Wiceprezydenta Miasta Kalisza kierowanym do dyrektorów i nauczycieli kaliskich placówek oświatowych.

Szanowni Państwo, Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele,

znaleźliśmy się w sytuacji, której nikt z nas nie mógł przewidzieć.

Zostaliśmy zmuszeni do zorganizowania na nowo swojego życia zawodowego i prywatnego.

To sytuacja trudna także dla dzieci, dla których zdalne nauczanie to nowość i pewnego rodzaju wyzwanie.

Do zadań dyrektorów placówek oświatowych należy organizacja kształcenia w optymalny sposób.

Zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele, podejmują codziennie wytężoną pracę, by nowe zadania oświatowe były jak najlepiej realizowane.

W tym szczególnym czasie chciałbym poprosić Państwa o wyrozumiałość oraz ścisłą współpracę, również z rodzicami, zaangażowanymi teraz jeszcze bardziej w edukację swoich dzieci.

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, apeluję do Was o zwrócenie szczególnej uwagi na niełatwą sytuację niektórych uczniów i kadry pedagogicznej. Wiem, że w wielu rodzinach narzędzia do zdalnej nauki i pracy muszą służyć wszystkim domownikom.

Bądźmy, w tym szczególnym czasie, bardziej niż zwykle, wrażliwi na potrzeby uczniów i wyrozumiali wobec trudności, które napotykają.
Dziękuję za Państwa zaangażowanie i wierzę, że kaliskie placówki poradzą sobie z tą trudną sytuacją, a dla uczniów, ale i dla nas wszystkich będzie to cenna lekcja.

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza