W związku z sytuacją epidemiologiczną, na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, trzy razy w ciągu dnia przez Centralny System Alarmowy Miasta przekazywany jest krótki komunikat ostrzegawczy.

Policyjny komunikat emitowany jest od dziś o godz. 10, 13 i 17 z 34 syren rozmieszczonych na terenie miasta.

System ten w takim zakresie wykorzystywany jest po raz pierwszy, stąd mogą pojawiać się jeszcze pewne problemy ze słyszalnością komunikatu, jednak podejmowane są działania, by odbiór był jak najlepszy.