Co należy wiedzieć o odzieży roboczej?

Odzież robocza oraz wyposażenie w nią pracowników jest chyba jednym z najbardziej znanych obszarów, które są związane z działalnością pracodawców w zakresie BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). Jak zatem dobrać dla pracowników odzież roboczą? Sprawdźmy co mówią przepisy oraz jak to wszystko wygląda w praktyce.

Co konkretnie mówią przepisy?

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy, pracodawca jest zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie pracownikom odzież, jak i także obuwie robocze w sytuacji, gdy ich własna odzież może ulec zniszczeniu czy też sporemu zabrudzeniu, a także gdy tego wymagają technologiczne względy, sanitarne czy też związane z BHP. Jednocześnie odzież robocza stanowi własność pracodawcy. W związku z tym jest on w pełni zobowiązany do zapewnienia rozwiązań, które umożliwiają konserwację, pranie, naprawę czy też odpylenie, jak i także odkażanie w taki sposób, aby nie straciła właściwości wymaganych zarówno tych ochronnych, jak i także użytkowych.

Przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa pracy dosyć precyzyjnie wskazują odpowiedzialność pracodawcy w zakresie wyposażenia pracowników właśnie w odzież roboczą, a jednocześnie zaznaczają wyraźnie sam obowiązek pracownika dotyczący stosowania faktycznego wyposażenia podczas pracy. Ponieważ uregulowania podstawowe w tym zakresie znajdziemy zarówno w powszechnych przepisach, jak i także wewnątrzzakładowych, mogłoby się wydawać, że całe zagadnienie nie powinno przysparzać większych problemów na etapie samej realizacji.

Informacje dodatkowe znajdziesz także na stronie hurtowni odzieży BHP - https://www.bhpnawigator.com.pl/ - sprawdź więcej.

Spory wybór odzieży roboczej

W dobie rozwiązań e-commerce możemy łatwo, jak i także dosyć szybko kupić komplet roboczej odzieży dla osoby na każdym stanowisku pracy. Jednak okazuje się, że ta właśnie powszechność dostępu oraz mnogość ofert odzieży roboczej często sprawiają, że niektórzy przy wyborze danych rozwiązań nie zawsze się skupiają na tym, co jest najważniejsze - a więc na bezpieczeństwie pracownika.

Jednak brakuje pewnego uszczegółowienia. Bowiem nie istnieją zapisy prawne, które określają wprost, jaką roboczą odzież należy zapewnić dla konkretnych stanowisk pracy oraz potrzeb. Oczywiście każdy zakład dysponować powinien tabelę wewnętrzną przydziału odzieży oraz obuwia roboczego, wskazującą typy stanowisk pracy, na których jest konieczne ich stosowanie, przewidywane okresy używalności oraz do tego charakter. Jeśli jest to wystarczające rozwiązane, ale tylko wówczas, gdy przydział dla danych stanowisk pracy wykonany został po analizie faktycznej czynności, które wykonywać będzie określona grupa osób, warunków, w których będą przebywać, a także gdy na etapie dokonywania zakupu zostać nie tylko wzięte pod uwagę walory estetyczne produktów, ale przede wszystkim ich użytkowe cechy.

Wyposażając pracowników w roboczą odzież, należy w pełni być świadomym, że będzie ona miała wpływ bezpośredni na ich zdolność do realizowania bezpiecznego powierzonych zadań. Źle dobrana może być zarówno źródłem uciążliwości fizycznych, jak i także prowadzić do powstawania skrajnie niebezpiecznych sytuacji, które mogą skutkować wystąpieniem urazów.