Organizatorzy II edycji „Społecznej akcji sprzątania zabytkowych cmentarzy kaliskich” zapraszają do wspólnego porządkowania cmentarza prawosławnego przy ul. Górnośląskiej.

Wielu mieszkańców z szacunkiem i troską patrzy na stan zabytkowych kaliskich nekropolii, na których spoczywają prochy osób różnych wyznań, zasłużonych obywateli, oddanych patriotów, naszych przodków, po prostu kaliszan.

Mając świadomość wielokulturowego dziedzictwa Kalisza, dwoje kaliszan i społeczników ˗ Katarzyna Sibińska oraz Sławomir Wysocki ˗ wraz z grupą przyjaciół, wolontariuszy, zainicjowało, a także zorganizowało w marcu tego roku akcję sprzątania cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ul. Harcerskiej ˗ jednej z trzech zabytkowych nekropolii wyznaniowych przy Rogatce.

Kolejnym zadaniem, jakie stawiają sobie pomysłodawcy, jest społeczna inicjatywa wykonania prac porządkowych na terenie cmentarza prawosławnego przy ul. Górnośląskiej. Organizatorzy działają w porozumieniu z Proboszczem Parafii Prawosławnej w Kaliszu.

Porządkowanie cmentarza odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 października 2021 roku, w godzinach od 10 do 12, bez względu na pogodę. Poprzedzi je wcześniejsze wykoszenie traw na tym terenie.

Akcję sprzątania nekropolii wspiera Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, które nieodpłatnie podstawi kontener na śmieci. Organizatorzy zapewnią worki na nieczystości, rękawice, niezbędny sprzęt. Wolontariusze mogą również zabrać ze sobą własne grabki, szczotki i in.

Doceniając płynącą z serca obywatelską aktywność inicjatorów oraz potrzebę zachowania pamięci o wielokulturowej spuściźnie miasta, przekazujemy zaproszenie do włączenia się w akcję sprzątania tej zabytkowej nekropolii.

W czasie poprzedzającym Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny możemy wspólnie właśnie w ten sposób oddać cześć tym, którzy odeszli i wyrazić szacunek dla miejsca ich wiecznego spoczynku!

Poniżej zdjęcia z marcowej akcji sprzątania cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ul. Harcerskiej. Fot. Katarzyna Sibińska
Zdjęcie powyżej - ze zbiorów WKST