Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w poniedziałek 29 listopada br. rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Lipowej. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, budowę kanału deszczowego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na dwóch odcinkach ul. Lipowej: pomiędzy ul. Staszica, a ul. Legionów oraz pomiędzy ul. Handlową, a ul. Zgodną (łącznie ze skrzyżowaniem).

Na czas robót wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym:
- ul. Lipowa na odcinku pomiędzy ul. Staszica, a ul. Legionów zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Ruch pieszy dozwolony będzie wyłącznie w celu dojścia do przyległych posesji,
- ul. Lipowa na odcinku pomiędzy ul. Handlową, a ul. Zgodną zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Ruch pieszych będzie utrzymany po jednej stronie ulicy (raz po jednej, raz po drugiej – w zależności od etapu robót),
- ul. Lipowa na odcinku pomiędzy ul. Legionów, a ul. Zgodną stanie się drogą bez przejazdu (tzw. „ślepą”) i wprowadzony zostanie na niej zakaz parkowania po prawej stronie ulicy (patrząc od ul. Legionów),
- w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego połączenia ul. Zgodnej z ul. Lipową dojazd do ul. Zgodnej możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Staszica. Tym samym ul. Zgodna stanie się drogą bez przejazdu (tzw. „ślepą”) i wprowadzany zostanie na niej ruch dwukierunkowy oraz zakaz parkowania po obu stronach ulicy.

Na czas prowadzenia robót dojazd do odcinka ul. Lipowej zostanie wyznaczony przez ul. Handlową, ul. Nowy Świat i ul. Legionów, natomiast dojazd do ul. Zgodnej zostanie wyznaczony przez ww. ulice oraz ul. Staszica.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.
Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.