W czwartek 9 grudnia br., o godz. 10.00 odbędzie się XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kalisza. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
III. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XLVII w dniu 9 grudnia 2021 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.