Wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi: Co należy wiedzieć

Gdy agencje rządowe podejmują projekty budowy dróg, zazwyczaj wykupują wszystkie grunty na danym obszarze, a następnie odsprzedają je lokalnym deweloperom. Jeśli mieszkasz w pobliżu projektu budowy drogi, być może rząd już zakupił Twoją ziemię i w najbliższej przyszłości rozpocznie budowę nowej drogi lub autostrady. Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć ten proces i dowiedzieć się, co zrobić, jeśli rząd przejmie Twoją ziemię, poniżej przedstawiamy szczegóły jak wygląda wywłaszczenie nieruchomości pod drogę.

Co to jest wywłaszczenie nieruchomości pod drogę?

Wywłaszczenie nieruchomości pod drogę to sytuacja, w której rząd zabiera Twoją własność często bez sprawiedliwej i uczciwej rekompensaty za poniesione straty. W większości krajów nie istnieje żadna procedura prawna dotycząca wywłaszczenia. Rządy mogą po prostu zabrać Twoją ziemię i zatrzymać ją na czas nieokreślony, nie wypłacając Ci żadnego odszkodowania. Dlatego właśnie znajomość swoich praw jest niezbędna w przypadku zajęcia ziemi przez rząd. Wywłaszczenie nieruchomości pod drogę jest zwykle środkiem ekstremalnym, stosowanym przez rząd, gdy nie ma on innego wyboru. Rząd musi być w stanie udowodnić, że wywłaszczenie leży w interesie publicznym, jest konieczne i zgodne z prawem.

Co jest potrzebne rządowi do budowy dróg?

Rząd może zabrać Twoją nieruchomość, gdy musi zbudować lub utrzymać drogi publiczne lub autostrady. Drogi publiczne to drogi, które są utrzymywane i kontrolowane przez rząd. Za drogi prywatne odpowiedzialni są właściciele gruntów. Jeśli droga prywatna przecina drogę publiczną, obowiązkiem właścicieli drogi prywatnej jest upewnienie się, że nie koliduje ona z drogą publiczną. W niektórych przypadkach rząd może wywłaszczyć Twoją ziemię, nawet jeśli nie jest ona potrzebna do budowy drogi. Może to zrobić, jeśli w pobliżu znajduje się istniejąca droga, która jest w złym stanie lub jeżeli potrzebny jest pas ochronny i gwarantujący dodatkową infrastrukturę.

Kiedy rząd przejmuje Twoją ziemię?

Rząd może wywłaszczyć Twoją nieruchomość, jeśli jest ona przeznaczona pod budowę drogi publicznej. W procesie wywłaszczania jest wiele różnych szczegółów. Różnią się one w zależności od kraju. Na ogół jednak rząd musi postępować zgodnie z procedurą określoną w odpowiedniej ustawie o budowie dróg publicznych. Rząd zazwyczaj daje Ci rozsądny czas na zgłoszenie sprzeciwu wobec wywłaszczenia Twojej ziemi. Nazywa się to "zawiadomieniem o wywłaszczeniu". Zawiadomienie daje ci zazwyczaj kilka tygodni lub miesięcy na podjęcie decyzji, czy chcesz, aby zabrano twoją ziemię. Jeśli nie zgłosisz sprzeciwu, stracisz prawo do sprzeciwu.

Ważne jest, aby znać swoje prawa w sytuacji, gdy rząd zabiera Twoją własność pod budowę drogi publicznej. Jeśli nie zgłosisz sprzeciwu wobec zabrania przez rząd swojej ziemi, możesz jej nie odzyskać. Dzieje się tak dlatego, że rząd ma prawo wykorzystać Twoją ziemię do budowy drogi publicznej. Nazywa się to "zgodnym z prawem wywłaszczeniem". Jeśli się nie sprzeciwisz, stracisz prawo do sprzeciwu. Jeśli chcesz odzyskać swoją własność, musisz wszcząć sprawę sądową, aby ją odzyskać. Nazywa się to "wywłaszczeniem sądowym".