30 obrazów – szczerych w przekazie, oszczędnych w formie, spełniających wymogi dobrej szkoły plakatu, możemy aktualnie oglądać w Młodzieżowym Domu Kultury przy Teatralnej 3. Ekspozycja, stanowiąca pokłosie konkursu plastycznego pod hasłem "Pokój dla Ukrainy", dostępna będzie w MDK do 17 maja br. Inicjatorami konkursu byli radni Rady Miasta Kalisza. Wystawa została uroczyście otwarta 11 maja.

W minioną środę, w obecności radnych Rady Miasta Kalisza, przedstawicieli Urzędu Miasta, a także licznej publiczności odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem "Pokój dla Ukrainy". Język polski i ukraiński mają te same prasłowiańskie korzenie. Nawet jeżeli nie znamy słów, nasze serca odczytują sens wypowiedzi. Ks. Roman Wozniak śpiewem po ukraińsku – modlitwą "Ojcze nasz" w intencji pokoju – poruszył najgłębsze emocje rozpoczynając okolicznościowe spotkanie.

Konkurs „Pokój dla Ukrainy” to wspólne przedsięwzięcie Miasta Kalisza i Młodzieżowego Domu Kultury, a zainicjowali je radni Rady Miasta Kalisza. W wernisażu, połączonym z wręczeniem pamiątkowych dyplomów, nagród i wyróżnień uczestniczyli: Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, Eskan Darwich, wiceprzewodniczący RMK, Marian Durlej, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Leszek Ziąbka, radny RMK, a zarazem pomysłodawca konkursu oraz Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki. Młodym artystom towarzyszyły rodziny, nauczyciele  oraz przyjaciele i znajomi.

Przewodniczący Tadeusz Skarżyński, który wspólnie z naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Grażyną Dziedziak wręczył Nel Kaczmarek Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza - w słowach skierowanych do rodziców i nauczycieli podkreślił znaczenie codziennych gestów szacunku, niesienia pomocy, dbania o tradycję
i kulturę.

Na konkurs wpłynęło 225 prac z kaliskich szkół i placówek. Prezentowane na wystawie plakaty i projekty logo są efektem przepracowania na lekcjach i zajęciach trudnego tematu wojny i jej konsekwencji, wczucia się w sytuację rówieśnika, który nagle musiał opuścić dom i ojczyznę, rozstać się z rodziną, przyjaciółmi, swoją szkołą. Planowane jest, że konkursowe prace będą prezentowane w kolejnych miejscach Kalisza, towarzysząc ważnym wydarzeniom naszego miasta.

Otwarciu wystawy towarzyszył występ wokalny najmłodszych wychowanków ze Studia Piosenki WOKALMANIA MDK, którzy zaprezentowali także piosenkę po ukraińsku.

Lista laureatów opublikowana została na stronie MDK: na www.mdk.kalisz.pl