Urząd Miasta Kalisza ogłosił przetarg na pierwszy etap rewaloryzacji Paru Miejskiego. Obejmuje on obszar pomiędzy mostem Teatralnym a ulicami Kazimierzowską i Łazienną.

W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe alejki i wyremontowany plac przy wejściu do parku od strony mostu Teatralnego. Zamontowane zostaną nowe latarnie, ławki, kosze na śmieci. Pojawią się też stojaki na rowery. Nie zabraknie także nowych nasadzeń zieleni.

Ten etap rewaloryzacji parku to także zwrócenie się w stronę rzeki i zwiększenie dostępu do niej.

- Rozpoczynamy kolejny etap w przywracaniu rzeki miastu. Ogłosiliśmy przetarg na rewaloryzację Parku Miejskiego, której ważną częścią będzie stworzenie wygodnych zejść do rzeki. Powstaną one przy moście Teatralnym. Będzie to pierwsza część kaliskich bulwarów, na których będziecie mogli wypoczywać tuż przy wodach Prosny – zapowiada prezydent Krystian Kinastowski.

Oferty składać można do 13 czerwca. Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod linkiem Noce i Dnie – I Etap rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu.