Klub krótkofalowców SP3KQV działa w Akademii Kaliskiej jako Koło Naukowe. Działalność nie ogranicza się tylko do krótkofalarstwa.

W dniu 24 maja 2022 r., w ramach działalności Koła Naukowego Akademii Kaliskiej i współpracy z ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu, na terenie Oddziału, przy al. Wojska Polskiego 35 w Kaliszu zorganizowano zajęcia praktyczne ze studentami Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej w Kaliszu.

Tematem spotkania była prezentacja urządzeń zabezpieczeń linii średnich (SN) i wysokich (WN) napięć, stosowanych w ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu. W ramach zajęć pracownicy ENERGA-Operator SA przekazali przyszłym inżynierom podstawowe informacje na temat praktycznych rozwiązań technicznych w powyższym zakresie. Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości Magdaleny Kit-Krawczyk, dyrektor Oddziału ENERGA-Operator SA w Kaliszu oraz prowadzącym zajęcia praktyczne Grzegorza Kasprzaka i Jerzego Krawczyka.