Ksiądz Proboszcz Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu zaprasza na Sympozjum Popularnonaukowe, pod patronatem J.E. Ks. Bpa Damiana Bryla, Biskupa Kaliskiego oraz Kalskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, poświęcone życiu i działalności Ks. Prałata Jana Nepomucena Sobczyńskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Mikołaja w Kaliszu, upamiętniające 80. rocznicę śmierci wybitnego kapłana i społecznika.

Sympozjum odbędzie się w kościele katedralnym św. Mikołaja w Kaliszu w poniedziałek, 30 maja 2022 r. o godz. 16.00.

PROGRAM SYMPOZJUM

 Kalisz w latach działalności ks. Jana Sobczyńskiego – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Krzysztof Walczak
 Ksiądz Jan Sobczyński – życie i dzieło – dr hab. Agata Walczak-Niewiadomska
 Duszpasterska posługa ks. Jana Sobczyńskiego w parafii św. Mikołaja w Kaliszu – ks. dr Jarosław Powąska
 Ksiądz Jan Sobczyński jako gospodarz zabytkowej świątyni – dr Ewa Andrzejewska
 Krąg współpracowników ks. Jana Sobczyńskiego w świetle zapisów w księdze meldunkowej (1915-1931) – Monika Sobczak-Waliś
 Słowo o Kronice kościelnej Kalisza ks. Jana Sobczyńskiego – promocja I tomu kroniki