Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania. Dokumenty należy przekazać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co to jest CEEB?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła. Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw. Obowiązek ten jest nałożony na właściciela lub zarządcę budynku, albo właściciela lokalu.

Do kiedy złożyć deklarację?
Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
- drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.ceeb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
- w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Kalisza – w ratuszu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pierwsze piętro, pokoje nr 30 i 32. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl

Materiały informacyjne oraz wzory wypełnionych deklaracji dostępne są: tutaj