Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek podpisał dzisiaj umowę na realizację projektu "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym, opracowanym na podstawie deficytów zawodowych, które występują na rynku pracy miasta Kalisza i powiatu kaliskiego oraz przeprowadzonej diagnozy potrzeb CKZiU w Kaliszu. Umowę podpisywał także Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

- Cieszę się, że udało nam się przeznaczyć środki na realizację projektu, tym bardziej, że dotyczy on szkolnictwa - powiedział Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Główne założenia to utworzenie dwóch nowych pracowni do programowania robotów, sterowników PCL, paneli HMI oraz projektowania i modelowania 3D typu CAD, udział 22 nauczycieli kształcenia zawodowego i 1 doradcy w kursach doskonalących umiejętności i kwalifikacje, a także udział 32 uczniów w kompleksowym wsparciu edukacyjnym.

- To kolejne wzbogacenie naszej oferty edukacyjnej. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za wsparcie, a państwu życzę owocnej realizacji - powiedział wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

W ramach projektu przeprowadzonych będzie 184 h kursów zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doradców zawodowych oraz 96h dla uczniów doradztwa zawodowego. Przewidziano także 40 h szkoleń kompetencyjnych, 417 h kursów zawodowych, 635 h kursów na prawo jazdy kat B, prawo jazdy kat. C oraz wózków jezdniowych.

Wartość projektu wynosi 412 568,75 PLN, z czego: 371 293,75 PLN dofinansowania z UE. Projekt zakończy się 30 czerwca.