Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza informuje, że w związku rozpoczęciem kolejnego etapu robót zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza – etap I” od 20 czerwca do odwołania autobusy komunikacji miejskiej linii nr 16 kursowały będą zmienioną trasą.

- w kierunku do ul. Bażanciej od przystanku Kresowa 01 ulicami: … Kresową, Polną, Górnośląską, Harcerską….,
- w kierunku do ul. Obozowej / ul. Romańskiej od przystanku Harcerska Rogatka 02 ulicami: … Harcerską, Górnośląską, Polną, Kresową….

Autobusy w kierunku do ul. Bażanciej zatrzymywać się będą na tymczasowym przystanku, który ustawiony zostanie na ul. Polnej na odcinku pomiędzy ul. Legionów, a ul. Górnośląską oraz na przystanku Górnośląska Rogatka 02.

W czasie trwania robót nieczynne będą dla autobusów linii nr 16 przystanki: Legionów Handlowa 01, Legionów Handlowa 04, Nowy Świat Rogatka 02, Nowy Świat Ułańska 04, Legionów Polna 02 .