Na internetowej stronie kaliskiego Archiwum pojawiła się nowa wystawa online pt. „Spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu”. Prezentuje ona 34 spuścizny osób prywatnych zgromadzonych w latach 1994-2022. Każdemu aktotwórcy poświęcono zwięzłą charakterystykę przekazanych archiwaliów, którą uzupełniono wybranymi, przykładowymi ilustracjami.

Spuścizny uzupełniają zasób Archiwum, wytworzony głównie przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w których nie ma takiego typu materiałów. Stąd, mimo że stanowią tylko 3% całego zasobu placówki, należą do najbardziej wykorzystywanych zarówno przez użytkowników, jak i samych pracowników Archiwum w działaniach statutowych, głównie wystawienniczych i wydawniczych.
Wystawa dostępna jest pod adresem: https://www.archiwum.kalisz.pl/wystawy-on-line/spuscizny-w-zasobie-ap-kalisz.