Prezydent Krystian Kinastowski, wraz z innymi przedstawicielami samorządów i jednostek naukowych województwa wielkopolskiego, wziął udział w RE+ 2022 (Anaheim, USA) – największym wydarzeniu branży energetycznej w Ameryce Północnej.

Celem wyjazdu była promocja regionalnej marki „H2Wielkopolska – kierunek wodór” poprzez zaprezentowanie zagranicznym partnerom elementów systemu promocji gospodarczej, w tym działań władz samorządowych regionu, które rozwijają ekosystem gospodarki niskoemisyjnej.
Podczas pobytu w Anaheim w dniach 17 – 22 września br. Prezydent Miasta Kalisza spotkał się z przedsiębiorcami reprezentującymi między innymi sektor energetyki, w tym czystej energii.
Do udziału w RE+ 2022 w procedurze konkursowej, oprócz Miasta Kalisza, zakwalifikowały się także Gmina Piła, Miasto Konin, Gmina Śrem, Politechnika Poznańska oraz Instytut Fizyki Molekularnej PAN.
Strona internetowa konkursu: https://h2wielkopolska.pl/konkurs-kalifornia/
Wyjazd na RE+ 2022 odbył się w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. Strona internetowa projektu: https://h2wielkopolska.pl/

logotypy.jpg [48.55 KB]