3,5 miliona złotych pozyskała spółka Aquapark Kalisz na budowę pływalni na Dobrzecu. Dofinansowanie pochodzi z ministerialnego Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”.

Program stanowi wsparcie dla budowy lub modernizacji istotnych dla lokalnych społeczności obiektów. Służą one klubom sportowym, szkołom, ale też - w przypadku tych ogólnodostępnych - wszystkim mieszkańcom.

W przypadku Kalisza, pozyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie na budowę pływalni na Dobrzecu.

- To już realizowany, ważny dla mieszkańców Kalisza projekt. Kaliszanie z pływalni będą korzystać już w przyszłoroczne wakacje - mówi Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza.

Pozyskana przez spółkę Aquapark Kalisz kwota rozłożona zostanie na dwa lata - 2 mln zł na rok bieżący, 1,5 mln zł na przyszły. Środki wystarczą na pokrycie 15% wartości inwestycji.