W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu odbyło się święto upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Uczniowie z kaliskich szkół i powiatu wzięli udział  w II edycji Konkursie Historycznego „Polskie drogi do niepodległości” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza pana Krystiana Kinastowskiego. 

Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Drugie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Patronat merytoryczny nad konkursem objęło Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.

Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie szacunku dla podstawowych praw człowieka i wolności oraz dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.