To wyraz pamięci dla zasług Mieszka III Starego. Wczoraj, w Katedrze kaliskiej, odsłonięte zostało epitafium, upamiętniające, wyjątkowego w historii najstarszego polskiego miasta, władcę.

Pamiątkowa tablica to efekt, m.in. społecznej inicjatywy, której celem było upamiętnienie zasług księcia dla Kalisza. W tym roku przypada też 820. rocznica śmierci władcy. - Choć lata rządów Mieszka III Starego przypadają na trudny okres rozbicia dzielnicowego kraju, nie sposób przecenić jego zasług dla Kalisza, z którym łączyły go szczególne więzy - mówił podczas uroczystości prezydent Krystian Kinastowski. - W drugiej połowie wieku XII, Kalisz jako stolica ziemi i księstwa kaliskiego przeżywał okres rozkwitu. Badacze podkreślają rangę i znaczenie Zawodzia, jako ważnego ośrodka politycznego, administracyjnego, gospodarczego i religijnego, jednego z głównych ośrodków wczesnopiastowskiego państwa.

Postać księcia na tle ówczesnej historii Polski i Europy przybliżyli obecni na uroczystości Tadeusz Skarżyński, Przewodniczący Rady Miasta Kalisza, Tomasz Ławniczak, Poseł na Sejm RP oraz Leszek Ziąbka, archeolog, który brał udział w pracach badawczych na Zawodziu.

Realizacji epitafium podjęło się Miasto Kalisz we współpracy z Komisją Pamięci Historycznej Miasta Kalisza i Archiwum Państwowym w Kaliszu. Odsłonięcie tablicy poprzedził koncert muzyki średniowiecznej w wykonaniu zespołu Rodzanice, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu. O oprawę wydarzenia zadbał Zespół Folklorystyczny "Calisia" oraz Baractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej.