W lutym do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu zawitają pierwsi podopieczni. Dziś uroczyście otwarto obiekt z udziałem Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, prezydenta Krystian Kinastowskiego oraz zaproszonych gości.

Przy ul. Żwirki i Wigury 10 powstał nowoczesny i estetyczny obiekt, który służyć będzie dorosłym mieszkańcom Kalisza z niepełnosprawnościami.

Budowę Centrum dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, Moduł I – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia.

– Wsparcie osób niepełnosprawnych jest dla nas priorytetem, bo to konstytucja pokazuje, że osoby potrzebujące wsparcia powinny być otoczone wyjątkową opieką państwa i to staramy się czynić. Fundusz Solidarnościowy, z którego realizujemy zasadniczo trzy bardzo ważne programy: asystencja osób niepełnosprawnych adresowana dla samorządów, środki adresowane także dla organizacji samorządowych, to także opieka wytchnieniowa i tutaj centra opiekuńczo-mieszkalne.
W skali całego kraju blisko 300 milionów złotych przeznaczyliśmy na to, aby te centra powstawały. Podpisane są ponad 102 umowy, ale to centrum, które dzisiaj oddajemy, jest 22. centrum na terenie kraju, które będzie już funkcjonowało i jednym z pięciu na terenie Wielkopolski. Każdego roku, przez 5 lat, będziemy przekazywali środki na jego utrzymanie. Na ten rok będzie to kwota 1 590 000 zł – powiedziała Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Znakomitej inwestycji gratulowali władzom Miasta Kalisza: poseł Jan Mosiński oraz przedstawiciele: ministra Jana Dziedziczaka, Andżeliki Możdżanowskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego; Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

O działaniach miasta na rzecz osób niepełnosprawnych przypomniał Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

- Dzięki dobrej współpracy z ministerstwem przez te kilka lat udało się zrobić bardzo dużo. Również przy wsparciu pani minister udało się wyremontować i przywrócić do normalnego wyglądu obiekt Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Kordeckiego. W tej chwili jest to nowoczesna szkoła, zapewniająca odpowiednie warunki dzieciom nie tylko z Kalisza, ale i z całego regionu Wielkopolski południowej. Udało nam się również wyremontować Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ulicy Złotej. Rozpoczęliśmy budowę windy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W międzyczasie powstał program, z którego skorzystaliśmy – powiedział prezydent Krystian Kinastowski, odnosząc się do utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. – Prawdziwym sukcesem wszystkich osób, które będą z tego miejsca korzystały, będzie ich samodzielność i to, że będą w stanie lepiej funkcjonować w swojej rodzinie i bezpośrednim otoczeniu. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie.

Jak wskazuje Paulina Gawłowska, kierownik Centrum, nabór był prowadzony od października. Ze wsparcia instytucji chce skorzystać 35 osób i wciąż zgłaszają się osoby zainteresowane.

- W przyszłym tygodniu pracownicy socjalni wyruszą w teren i będą przeprowadzać wywiady środowiskowe. Będą tu kierowane osoby dorosłe, niepełnosprawne umiarkowanie i ze znacznym stopniem niepełnosprawności – podkreśla Paulina Gawłowska, kierowniczka instytucji.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu posiada 40 miejsc w trybie dziennym i dwa miejsca w trybie całodobowym. Osoby niepełnosprawne będą miały tu zapewnioną odpowiednią opiekę, terapię, wsparcie psychologiczne oraz rehabilitację.

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 3,5 mln złotych. Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego wyniosło blisko 2,9 mln złotych.

W uroczystym otwarciu obiektu uczestniczyli dziś m.in. Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza; Mateusz Podsadny, wiceprezydent Miasta Kalisza oraz Iwona Niedźwiedź, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.