Pierwszy w tym roku wykład popularnonaukowy w ramach cyklu "Fotoplastikon" dotyczyć będzie problemu kształtowania sieci arterii samochodowych w Kaliszu XX wieku. W najbliższą niedzielę prelekcję na ten temat wygłosi dr Makary Górzyński.

Prelegent omówi problem kształtowania sieci arterii samochodowych w Kaliszu XX wieku, wskazując na ich oddziaływanie w obszarze zabytkowych przedmieść miasta. Przeanalizuje także hipotezę, zgodnie z którą przedmieścia traktowano w polityce planistycznej głównie jako bezwartościowe urbanistycznie obszary przeznaczone do przebudowy i modernizacji przy pomocy trasowania – przebijania połączeń dla ruchu samochodowego z centrum do nowych dzielnic mieszkaniowych. Bogato ilustrowany wykład będzie także spisem problemów, które w obszarze tras przelotowych i komunikacji należy rozwiązać w niedalekiej przyszłości.

Spotkanie pod hasłem „Kalisz w sieci komunikacji: trasowanie miasta zabytkowego wczoraj i dziś” odbędzie się w sali studio CKiS w Kaliszu, w najbliższą niedzielę, 29 stycznia, o godzinie 17.00.

Dr Makary Górzyński, adiunkt w Interdyscyplinarnym Instytucie Badań Historycznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, członek zarządu KTPN. Historyk architektury i miast, autor książek o dziejach architektury i urbanistyki Kalisza i regionu, badacz problemów urbanistycznego rozwoju miast Królestwa Polskiego przełomu XIX-XX wieku, w tym Warszawy, Częstochowy czy Kalisza.